Palvelut

Helimäki Akustikot tarjoaa äänen ja värähtelyn asiantuntijuutta rakentamisen, teollisuuden ja maankäytön tarpeisiin;   

(Talon-)rakennushankkeisiin tarjoamme

 • Suunnitellun tai olemassaolovan rakennuksen tai tilan akustisen  tarkoituksen- ja/tai määräystenmukaisuuden tutkimuksia
 • ympäristömelun vaimennussuunnittelua ja tilaratkaisujen melun huomioivaa sijoitussuunnittelua
 • rakennuksen sisällä syntyvien äänten vaimentamisen edellyttämää rakenteiden ääneneristyssuunnittelua 
 • yhden tillan ääniolosuhteille asetettujen erikoisvaatimusten mukaista suunnittelua (huoneakustinen suunnittelu)
 • ilmastointilaitosten ja talotekniikan ääniteknistä suunnittelua
 • äänentoistojärjestelmien suunnittelua
 • osana muuta suunnittelua tarjoamme myös kumppaniyrityksemme kanssa yhteistyössä tehtävää teatteriteknistä suunnittelua
 • akustisesti onnistuneen lopputuloksen rakennusaikaista valvontaa

Teollisuustuotantoon tarjoamme;

 • melun ja tärinän tutkimuksia
 • melun ja tärinän vaimennustoimenpiteiden suunnittelua
 • voimalaitosten ääniteknistä suunnittelua
 • teollisuuslaitosten meluntorjunnan suunnittelua
 • Laskentamallien mukaisia selvityksiä:
 • teollisuusmelun laskentamalli

Maankäytön suunnitteluun tarjoamme

 • melun ja tärinän tutkimuksia
 • laskentamallien mukaisia selvityksiä:
  - tieliikennemelu
  - raideliikennemelu
  - ampumaratamelu